English
Et tastetrykk unna

Et tastetrykk unna

Offshore Health Services (OHS) består av flere team med leger og sykepleiere som tilbyr umiddelbar tilgang på medisinsk hjelp 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Med bred medisinsk bakgrunn og lokalt bosatte leger bidrar vi til å redusere risiko og skape tryggere arbeidsforhold for alle ansatte i oppdretts- og fiskerinæringen.