English
Tjenester

Tjenester

Døgnkontinuerlig beredskap for medisinsk behandling og oppfølging. Våre tjenester leveres via telefon, video og personlig oppmøte ved behov.

Våre helsetjenester leveres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og veiledninger. Tjenestene vil også tilpasses oppdragsgivers gjeldende prosedyrer og retningslinjer.