Helsetjenester for ansatte i oppdretts- og fiskerinæringen

Flere som vil at du skal være trygg på jobb

Et tastetrykk unna

Offshore Health Services (OHS) består av flere team med leger og sykepleiere som tilbyr umiddelbar tilgang på medisinsk hjelp 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Med bred medisinsk bakgrunn og lokalt bosatte leger bidrar vi til å redusere risiko og skape tryggere arbeidsforhold for alle ansatte i oppdretts- og fiskerinæringen.

Sertifisert av:
ISO sertifisering Achilles sertifisering Nemko sertifisering

Tjenester

Døgnkontinuerlig beredskap for medisinsk behandling og oppfølging. Våre tjenester leveres via telefon, video og personlig oppmøte ved behov.

Ikon - Pasienttransport

Pasienttransport

Ikon - Vaktlegetjenester

Vaktlegetjenester

Ikon - Sykepleiere

Sykepleiere

Ikon - HMS-tjenester

HMS-tjenester

Ikon - Medisin- og kommunikasjonsutstyr

Medisin- og kommunikasjonsutstyr

Ikon - Attester

Attester og trening

Ikon - Pasienttransport

Pasienttransport

Ikon - Vaktlegetjenester

Vaktlegetjenester

Ikon - Sykepleiere

Sykepleiere

Ikon - HMS-tjenester

HMS-tjenester

Ikon - Medisin- og kommunikasjonsutstyr

Medisin- og kommunikasjonsutstyr

Ikon - Attester

Attester og trening

Våre helsetjenester leveres i tråd med gjeldende lover, forskrifter og veiledninger. Tjenestene vil også tilpasses oppdragsgivers gjeldende prosedyrer og retningslinjer.

Ikon - pasienttransport

Pasienttransport

Våre vaktleger vil ta ansvar for å bestille og gjennomføre relevant pasienttransport. Alle våre vaktleger vil kjenne den lokale helsemessige  infrastrukturen og vil samarbeide med de som skal ta i mot pasienten.

Alle rutiner knyttet til bruk av AMK og eventuelle ambulanseressurser (helikopter, fly, bil) vil være kjent og benyttes om nødvendig.

Alle tjenester
Ikon - vaktlegetjenester

Vaktlegetjenester

Våre vaktlegeteam er lokalt bosatte på strategiske lokasjoner i Norge: Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund, Hammerfest og Kirkenes. Den største andelen av vaktlegen er allmennmedisinsk kompetanse som har akuttmedisinsk videreutdanning og trening. I tillegg har vi vaktleger som er spesialister innen anestesi og akuttmedisin, ortopedi/skadekirurgi, kardiologi og dykkermedisin. 
Vaktlegene går i døgnkontinuerlig beredskap (24/7-365) i henhold til egne vaktplaner. Legene er tilgjengelig for medisinsk faglig rådgivning og behandling på telefon og video. I tillegg kan vaktlegene være tilgjengelig for selskapenes beredskaps- og HMS organisasjon. 

Vi har egne systemer for IKT, herunder telefoni og videobasert kommunikasjon.

Alle tjenester
Ikon - sykepleiere

Sykepleiere

Dersom det blir behov for sykepleier enten knyttet til lokasjoner eller i eventuelle private transportordninger, har OHS et tilbud som kan tilpasses det enkelte selskap sitt behov.

Alle tjenester
Ikon - hms-tjenester

HMS-tjenester

OHS HMS-tjeneste kan bistå innen overvåkning og oppfølging av arbeidshelsestatus for ansatte, sett i sammenheng med arbeidsoppgaver og situasjon. Alle aktuelle problemstillinger innen Helse og Arbeidsmiljø vil vurderes i samarbeid med oppdragsgiver. 
Gjennom vaktlegetjenesten vil OHS også identifisere mulige HMS relaterte problemstillinger, og ta dette opp til videre diskusjon og erfaringsoverføring med oppdragsgiver. Dette representerer en helhetlig bedriftshelsetjeneste fra OHS.

Alle tjenester
Ikon - medisin- og kommunikasjonsutstyr

Medisin- og kommunikasjonsutstyr

OHS vil tilby sine oppdragsgivere en løsning med nøye utvalgte medisinsk-tekniske enheter satt sammen for å kunne yte en god helsemessig beredskap for havbruksnæringen. Utplassert medisinsk utstyr vil ha en lav brukerterskel og tilpasset sikker bruk. Dette er en helhetlig og kompakt pakkeløsning som er lett håndterlig for medarbeidere på lokasjon i samarbeid med vaktlege. Kombinasjonen mellom medisinsk-teknisk utstyr og en vaktlege som er tilgjengelig 24/7-365 vil gi en robust medisinsk tjeneste tilpasset havbruksnæringen.

Løsningen med utplassert medisinsk utstyr og en sikker løsning for videokommunikasjon mellom lokasjon og vaktlege vil sikre dette.

OHS vil sørge for at involverte på lokasjon vil ha den nødvendige opplæring for bruk av utstyret.

Alle tjenester
Ikon - attester og trening

Attester og trening

OHS leverer nødvendige attester, herunder: 

  • Helseattester
  • Offshore helseattest 
  • Sjømannsattest 
  • Dykkerattest 
  • Røykdykkerattest

Videre utfører vi rusmiddeltest etter anvisning fra oppdragsgivere.

OHS utvikler egne treningsprogram av varierende omfang tilpasset kundens behov. Dette kan være treninger som utføres lokalt. Videre kan dette være treningsopplegg som gjennomføres som e-læringsprogram, eller trening i medisinske tema i videokonferanse med vaktlege eller sykepleier.

Alle tjenester
40
Tilgjengelige leger
27
Antall sykepleiere
7
Strategisk plasserte lokasjoner

Trygghet er tilgjengelighet

Derfor finner du vaktleger fra Offshore Health Services på strategisk plasserte lokasjoner langs hele kysten av Norge. Vi samarbeider også med flere av landets største sykehus- og helse- miljøer, så uansett om du befinner deg på anlegg eller båt, vil våre vaktleger stå klare til assistanse via telefon og video, med en responstid på 30 sekunder.

Offshore Health Services

 

Hovedkontor

Post- og besøksadresse:

Beddingen 8, 7014 Trondheim

 

Kontaktpersoner:

Teodora Tomac, Tlf 454 43 666

e-post: teodora.tomac@offshorehealth.no

 

Yngvar Andresen, Tlf 916 94 716

e-post: yngvar.andresen@offshorehealth.no

 

OHS HMS Senter i Hammerfest

Post- og besøksadresse:

Strandgata 40, 9600 Hammerfest

 

Kontaktperson:

Renate Giæver, tlf 411 44 221

e-post: renate.giaever@offshorehealth.no

 

Ansatte

Bilde - ansatt
Renate Giæver
HMS-ansvarlig/ Sykepleier
Bilde - ansatt
Are Løset
Medisinsk Faglig Ansvarlig Lege
Bilde - ansatt
Laila Rønning
IKT og HMS
Bilde - ansatt
Ingjerd Svindland
HMS-K koordinator/ fysioterapaut
Bilde - ansatt
Inga Berit Svestad
HMS-K ansvarlig
Bilde - ansatt
Kine Selbæk
Koordinator Informasjonssikkerhet/ Sykepleier
Bilde - ansatt
Yngvar Andresen
Daglig leder/ Cand.polit
Bilde - ansatt
Teodora Tomac
Controller

Vi tilbyr også helsetjenester for Offshore innretninger

Personvern