English
SEEALLSERVICES

Pasienttransport

Våre vaktleger vil ta ansvar for å bestille og gjennomføre relevant pasienttransport. Alle våre vaktleger vil kjenne den lokale helsemessige  infrastrukturen og vil samarbeide med de som skal ta i mot pasienten.

Alle rutiner knyttet til bruk av AMK og eventuelle ambulanseressurser (helikopter, fly, bil) vil være kjent og benyttes om nødvendig.