English
SEEALLSERVICES

HMS-tjenester

OHS HMS-tjeneste kan bistå innen overvåkning og oppfølging av arbeidshelsestatus for ansatte, sett i sammenheng med arbeidsoppgaver og situasjon. Alle aktuelle problemstillinger innen Helse og Arbeidsmiljø vil vurderes i samarbeid med oppdragsgiver. 
Gjennom vaktlegetjenesten vil OHS også identifisere mulige HMS relaterte problemstillinger, og ta dette opp til videre diskusjon og erfaringsoverføring med oppdragsgiver. Dette representerer en helhetlig bedriftshelsetjeneste fra OHS.