English
SEEALLSERVICES

Attester og trening

Aktuelt: Bli med på årets fagsamling

 

OHS leverer nødvendige attester, herunder: 

  • Helseattester
  • Offshore helseattest 
  • Sjømannsattest 
  • Dykkerattest 
  • Røykdykkerattest
  • Videre utfører vi rusmiddeltest etter anvisning fra oppdragsgivere.

OHS utvikler egne treningsprogram av varierende omfang tilpasset kundens behov. Dette kan være treninger som utføres lokalt. Videre kan dette være treningsopplegg som gjennomføres som e-læringsprogram, eller trening i medisinske tema i videokonferanse med vaktlege eller sykepleier.