English
SEEALLSERVICES

Medisin- og kommunikasjonsutstyr

OHS vil tilby sine oppdragsgivere en løsning med nøye utvalgte medisinsk-tekniske enheter satt sammen for å kunne yte en god helsemessig beredskap for havbruksnæringen. Utplassert medisinsk utstyr vil ha en lav brukerterskel og tilpasset sikker bruk. Dette er en helhetlig og kompakt pakkeløsning som er lett håndterlig for medarbeidere på lokasjon i samarbeid med vaktlege. Kombinasjonen mellom medisinsk-teknisk utstyr og en vaktlege som er tilgjengelig 24/7-365 vil gi en robust medisinsk tjeneste tilpasset havbruksnæringen.

Løsningen med utplassert medisinsk utstyr og en sikker løsning for videokommunikasjon mellom lokasjon og vaktlege vil sikre dette.

OHS vil sørge for at involverte på lokasjon vil ha den nødvendige opplæring for bruk av utstyret.